محمدرضا کدخدایی

بیشترین شبهات در حوزه مسائل زنان ناظر به مباحث هویتی است
4 - تیر - 1402
حجت الاسلام دکتر کدخدایی:
بیشترین شبهات در حوزه مسائل زنان ناظر به مباحث هویتی است

به گزارش«فکرت»، حجت الاسلام  المسلمین دکتر محمد رضا کدخدایی در سومین جلسه  از درسگفتار تخصصی با موضوع «الگوی نظری هویت زن از منظر علامه‌طباطبایی» که به همت مدرسه علوم انسانی و اسلامی فکرت در مؤسسه شناخت برگزار شد، اظهار داشت: ...

فلسفه صدرا و هویت زن
18 - اسفند - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش هفدهم)
فلسفه صدرا و هویت زن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

رد یا قبول انگارۀ «زن ناقص العقل»؟!
17 - اسفند - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (قسمت شانزدهم)
رد یا قبول انگارۀ «زن ناقص العقل»؟!

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

کشتزار بودن زنان در قرآن، نشان از فراتری یا فروتری؟
11 - اسفند - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش پانزدهم)
کشتزار بودن زنان در قرآن، نشان از فراتری یا فروتری؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

واکاوی خیر و شر بودن زنان در گزاره های دینی
30 - بهمن - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش چهاردهم)
واکاوی خیر و شر بودن زنان در گزاره های دینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

نقد و بررسی روش‌شناسی کشف نظام عناصر دین
17 - بهمن - 1400
در نشست علمی انجام شد؛
نقد و بررسی روش‌شناسی کشف نظام عناصر دین

به گزارش «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» به نقل از خبرگزاری حوزه، نشست علمی «نقد و بررسی روش شناسی کشف نظام عناصر دین» در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد. در این نشست علمی که به میزبانی گروه کلام ...

واشکافی نسبت زنان با تخاطب مردانه قرآن
4 - بهمن - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش سیزدهم)
واشکافی نسبت زنان با تخاطب مردانه قرآن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

جایگاه زن در اندیشه علامه طباطبایی
3 - بهمن - 1400
به مناسبت روز زن تبیین شد؛
جایگاه زن در اندیشه علامه طباطبایی

فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی؛ «زن» و مسائل مربوط به زنان، به‌عنوان یک موضوع معرفتی در آثار گوناگون علامه طباطبایی در شکل‌های مختلف و با روش‌های متفاوت بررسی شده است؛ مصاحبه، نامه، پرسش و پاسخ، مقاله، فصلی از کتاب و ...

«زبان قرآن» و نظریه موجبیت زبانی
8 - آذر - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش دوازدهم)
«زبان قرآن» و نظریه موجبیت زبانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

مسئلگی مسائل زنان در اسلام
2 - آذر - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش یازدهم)
مسئلگی مسائل زنان در اسلام

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...