محمدرضا کدخدایی

فلسفه صدرا و هویت زن
۱۸ - اسفند - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش هفدهم)
فلسفه صدرا و هویت زن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

رد یا قبول انگارۀ «زن ناقص العقل»؟!
۱۷ - اسفند - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (قسمت شانزدهم)
رد یا قبول انگارۀ «زن ناقص العقل»؟!

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

کشتزار بودن زنان در قرآن، نشان از فراتری یا فروتری؟
۱۱ - اسفند - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش پانزدهم)
کشتزار بودن زنان در قرآن، نشان از فراتری یا فروتری؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

واکاوی خیر و شر بودن زنان در گزاره های دینی
۳۰ - بهمن - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش چهاردهم)
واکاوی خیر و شر بودن زنان در گزاره های دینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

نقد و بررسی روش‌شناسی کشف نظام عناصر دین
۱۷ - بهمن - ۱۴۰۰
در نشست علمی انجام شد؛
نقد و بررسی روش‌شناسی کشف نظام عناصر دین

به گزارش «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» به نقل از خبرگزاری حوزه، نشست علمی «نقد و بررسی روش شناسی کشف نظام عناصر دین» در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد. در این نشست علمی که به میزبانی گروه کلام ...

واشکافی نسبت زنان با تخاطب مردانه قرآن
۴ - بهمن - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش سیزدهم)
واشکافی نسبت زنان با تخاطب مردانه قرآن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

جایگاه زن در اندیشه علامه طباطبایی
۳ - بهمن - ۱۴۰۰
به مناسبت روز زن تبیین شد؛
جایگاه زن در اندیشه علامه طباطبایی

فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی؛ «زن» و مسائل مربوط به زنان، به‌عنوان یک موضوع معرفتی در آثار گوناگون علامه طباطبایی در شکل‌های مختلف و با روش‌های متفاوت بررسی شده است؛ مصاحبه، نامه، پرسش و پاسخ، مقاله، فصلی از کتاب و ...

«زبان قرآن» و نظریه موجبیت زبانی
۸ - آذر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش دوازدهم)
«زبان قرآن» و نظریه موجبیت زبانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

مسئلگی مسائل زنان در اسلام
۲ - آذر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش یازدهم)
مسئلگی مسائل زنان در اسلام

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

پارادوکس سرمایه‌داری و خاستگاه جنبش‌های فمینیستی
۲۲ - آبان - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش دهم)
پارادوکس سرمایه‌داری و خاستگاه جنبش‌های فمینیستی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...