محمدکاظم رجائی | فکرت

تبیین جایگاه دولت در برقراری عدالت اقتصادی
۱۲ - آبان - ۱۴۰۰
تبیین جایگاه دولت در برقراری عدالت اقتصادی
۵ - تیر - ۱۴۰۰
تبیین جایگاه دولت در برقراری عدالت اقتصادی

مبانی نظری دولت حداقلی از منظر هایک و تقابل آن با نظریه دولت در اندیشه اسلامی بحث امروز در مورد عدالت و تکلیف دولت اسلامی نسبت به این مسئله است. این موضوع از فضاهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، چون ...

جنگ‌های نوین اقتصادی و انگاره‌های ذهنی مانع تولید
۲۳ - دی - ۱۳۹۹
جنگ‌های نوین اقتصادی و انگاره‌های ذهنی مانع تولید

مقدمه تولید به عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت اقتصادی اهمیت بسیار زیادی در جوامع مختلف دارد. در کشور ما بنا به‌ دلایلی چون: جنگ‌های اقتصادی، عدم مدیریت صحیح دولت و عدم نظارت دقیق مسئله‌ی تولید با موانع جدی روبرو شده است. با ...