محمد غفوری نژاد

جایگاه فطرت در اندیشه شهید مطهری
15 - اردیبهشت - 1401
در گفتگو با دکتر غفوری‌نژاد تبیین شد؛
جایگاه فطرت در اندیشه شهید مطهری

در ایام شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم، شایسته است که ابعاد شخصیت علمی و معنوی ایشان را معرفی و نظریات اندیشه‌ای ـ فکری ایشان را بر اساس منظومه فکری استاد شهید بررسی کنیم. علاوه بر وجوه شخصیتی شهید ...