مذاهب مسیحیت

وحدت اخلاقیِ ادیان و صلح در جهان
7 - اردیبهشت - 1400
وحدت اخلاقیِ ادیان و صلح در جهان

پروفسور هانس کونگ، الهی‌دان و فیلسوف (2021- 1928) 5 آوریل برابر با 16 فروردین سال جاری، در 92 سالگی درگذشت. وی در سال 1962 به‌سمت مشاور رسمی پاپ یوهانس(ژان) بیست‌وسوم در امور الهیاتی منصوب شده بود و نقش مهمی در ...