مرتضی اسماعیلی طبا

اربعین به‌مثابه یک رسانه‌ قدرتمند و قدسی
19 - شهریور - 1401
گفتگوی فکرت با رئیس انجمن سواد رسانه‌ای قم؛
اربعین به‌مثابه یک رسانه‌ قدرتمند و قدسی

یکی از وجوه واقعه عاشورا، رسانه‌ای بودن آن است. پیاده‌روی اربعین نیز یکی از وجوه رسانه‌ای بودن عاشورا به حساب می‌آید. از همین رو، «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» گفتگویی با دکتر سیدمرتضی اسماعیلی‌طبا، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس ...