مرجع تقلید

همه راه‌ها در برابر سلبریتیسم در عصر گفتمان تصاویر
12 - اردیبهشت - 1400
همه راه‌ها در برابر سلبریتیسم در عصر گفتمان تصاویر

یکی از اصلی‌ترین مباحث و چالش‌های عصر رسانه مسأله سلبریتیسم است. مسأله‌ای که در بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... نیز پررنگ‌تر می‌شود و تا حد زیادی تبعات مثبت و یا منفی برای جامعه دارد. اما چه باید کرد؟ ...