مردسالاری

دیدگاه فمنیسم و نقد آن
31 - خرداد - 1399
دیدگاه فمنیسم و نقد آن

امروزه موضوع «زن» در دنیا یکی از موضوعات بسیار مهم تلقی می‌گردد و دیگر مانند گذشته نادیده گرفته نمی‌شود. متاسفانه در طول تاریخ جنایات مختلفی علیه زنان صورت گرفته و درد بزرگی را در وجود این جنس نهادینه کرده است ...