مساله وراثت

عاشورا، فلسفه تاریخ و پراکسیس اجتماعی
2 - شهریور - 1399
عاشورا، فلسفه تاریخ و پراکسیس اجتماعی

متفکران مسلمان از جهات گوناگون به عاشورا و واقعه کربلا پرداخته‌اند. تفسیر و روایت شریعتی از قیام سیدالشهدا(ع) و واقعه کربلا شاید یکی از موثرترین و جنجال‌برانگیزترین تفاسیر باشد. به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد کتابت و ایراد سخنرانی «حسین وارث‌آدم» با دکتر ...