مستعضفان

همة ملت باید در رفاه باشند/ مبارزه در راه آزادی با رفاه‌طلبی جمع‌نشدنی است
30 - می - 2020
همة ملت باید در رفاه باشند/ مبارزه در راه آزادی با رفاه‌طلبی جمع‌نشدنی است

‏‏یکى از مسائل بسیار مهمى که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاست‌هاى اقتصاد سرمایه‌دارى و اشتراکى در جامعه است، هر چند که ...