مشارکت سیاسی

نقش طبقات و نهادهای مردمی در تبیین حاکمیت اسلامی(بخش دوم)
19 - اردیبهشت - 1400
نقش طبقات و نهادهای مردمی در تبیین حاکمیت اسلامی(بخش دوم)

ادامه گفت و گو با آقای دکتر مسعود پور فرد با موضوع «نقش طبقات و نهادهای مردمی در تاثیرگذاری موثر برای تبیین حاکمیت اسلامی»:   نقش مردم در مشروعیت ولی فقیه چگونه است؟ نقش سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی و اجتماعی ...