مصدق

زهر اعتماد مصدق به آمریکا
1 - شهریور - 1399
زهر اعتماد مصدق به آمریکا

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۹‌اسفندماه سال‌۱۳۲۹ و پس از آن، اجرایی شدن این قانون در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۳۰، سرآغاز جنگی تمام عیار میان ملت ایران با استعمارگر پیر یعنی بریتانیای کبیر بود. انگلیس که خیال نداشت منافع ...

جدایی یک دولت از ملت
30 - مرداد - 1399
جدایی یک دولت از ملت

عملکرد مصدق چگونه باعث دلسردی و ریزش هواداران و حامیان سیاسی وی شد غبارها که فرو‌نشست، شهر همان بود که بود؛ کمی گرد‌‌‌ و‌‌ خاک شده بود و عده قلیلی کشته، خورشید به همان ساعت روزانه خود غروب می‌کرد و محو ...