مطالبه گری

امر به معروف و نهی از منكر؛ مطالبه‌ای حيات‌بخش
29 - سپتامبر - 2022
امر به معروف و نهی از منكر؛ مطالبه‌ای حيات‌بخش

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ امر به معروف و نهي از منكر مطالبه‌اي فطری، فلسفی، فقهی و از مهمترین ضروريات دين است و رسالت انبياء و مصلحان اجتماعي با توجه به آيات و روایات متعدد (آیه 71 سوره توبه و110 ...