معرفت شناسی

الحاد مدرن؛ چالش ها و راهکارها
25 - خرداد - 1399
الحاد مدرن؛ چالش ها و راهکارها

الحاد مدرن از جمله پدیده‌هایی است که در چند سال اخیر در جهان اوج گرفته و طبعا در ایران هم یافت شده است. مخاطب این تفکر، بیشتر جوانان و نوجوانانی هستند که در دانشگاه درس می‌خوانند و با ادبیات علوم ...

کرونا و تکثرگرایی معرفتی
31 - فروردین - 1399
کرونا و تکثرگرایی معرفتی

اخیراً جایی در فضای مجازی اظهار شده است که پدیده «کرونا» و شیوع آن در جهان، ممکن است باعث مجال ظهور بیشترِ «تکثرگرایی معرفتی» در جامعه انسانی شود و در واقع، کرونا و بلاهایی از این دست ممکن است موجبات ...