معصومه ظهیری

فضای مجازی و خلأ آموزش های مهارت پایه
25 - دسامبر - 2022
فضای مجازی و خلأ آموزش های مهارت پایه

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ امروزه شبکه های اجتماعی، غوغایی در وادی رسانه بپا کرده اند که شاید کمتر فرد یا خانواده ای را سراغ داشته باشیم که با مسایل و تبعات آن دست به گریبان نباشد. پیش از هر چیز ...

جایگاه مسائل تربیتی و مهارتی در کتب درسی
6 - نوامبر - 2022
در گفتگو با پژوهشگر مسائل تربیتی بررسی شد؛
جایگاه مسائل تربیتی و مهارتی در کتب درسی

یکی از شئون عدالت در عرصه آموزش و پرورش، علاوه بر دانش‌آموز و معلم به کتب درسی بر می‌گردد. برای بررسی این مساله «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با خانم دکتر معصومه ظهیری استاد حوزه و دانشگاه، معاون سابق ...