معنای دین

تبیین معنای دین از منظر علامه حسن زاده
28 - مهر - 1400
تبیین معنای دین از منظر علامه حسن زاده

از ابتدای خلقت تاکنون برنامه و سیر تکامل انسان در مسیر زندگی همواره مهمترین موضوع زندگی بشر بوده است. علما و دانشمندان گوناگونی پیرامون برنامه و سیر زندگی انسان سخن گفته‌اند و نظرات مختلفی در این باره ثبت شده است. ...