مقوله قدرت

هالیوود چگونه به انتخابات آمریکا ورود می‌کند؟
12 - شهریور - 1399
هالیوود چگونه به انتخابات آمریکا ورود می‌کند؟

سینمای آمریکا یکی از نمادهای اصلی این کشور است که به‌رغم ژست‌های منتقدانه‌اش هیچ‌گاه حتی در پس‌زمینه هیچ‌کدام از آثار، یک‌سری مسائل و مضامین ماهوی این کشور را زیرسوال نمی‌برد. فیلم‌هایی که راجع‌به انتخابات، از انتخابات شهردار و فرماندار شهر ...