ملاصدرا

حكمت‌ورزی به‌مثابه سلوك معنوی انسانی در اندیشه ملاصدرا
3 - خرداد - 1401
حكمت‌ورزی به‌مثابه سلوك معنوی انسانی در اندیشه ملاصدرا

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ برخی از فیلسوفان، حكمت را به صیرورت و استكمال عقلی انسان تعریف كرده‌اند و گفته‌اند: «حكمت آن است كه انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی شود». براین‌اساس، غایت حكمت‌ورزی، تحول عقلی انسان و حركت جان ...

تبیین شخصیت ملاصدرا بر بلندای علم و فلسفه
1 - خرداد - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر موسوی بایگی؛‌
تبیین شخصیت ملاصدرا بر بلندای علم و فلسفه

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین، حکیم و فیلسوف ایرانی و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. معروف‌ترین نظریه فلسفی وی،‌ حرکت جوهری است. ابعاد علمی، اخلاقی و فلسفی ایشان به‌گونه‌ای است که از وی شخصیتی کم‌نظیر ...

ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان
31 - اردیبهشت - 1401
از منظر فلسفه صدرا بررسی شد؛
ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در مباحث مربوط به تکامل زیستی مغز در گونه انسان بیان می‌شود که مغز انسان در ابتدای تولد خالی از معلومات است و با گذشت زمان و کارکردهای تکامل فرهنگی، گرایش‌های انسانی از جمله گرایش ...

تبیین مقام علمی ملاصدرای شیرازی
گفتگوی فکرت با دکتر حسین‌زاده؛
تبیین مقام علمی ملاصدرای شیرازی

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین حکیم و فیلسوف ایرانی و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. معروف‌ترین نظریه فلسفی وی،‌ حرکت جوهری است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و ...

فلسفه صدرا و هویت زن
18 - اسفند - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش هفدهم)
فلسفه صدرا و هویت زن

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین
28 - آذر - 1400
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش چهارم و پایانی)
درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین

در سلسه مباحث مربوط به سیر فلسفه اسلامی رسیدیم به مکتب صدرالمتألهین که از نوابغ فلاسفه در جهان اسلام است و طبق نظر او بدیهی‌ترین مسئله جهان، مسئله وجود یا هستی است که ما با علم حضوری و دریافت درونی ...

ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد
22 - آبان - 1399
ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد

جای بسی خرسندی است که جناب استاد خسروپناه در گفت‌وگوی مختصر خود که در صفحه اندیشه روزنامه «فرهیختگان» به زیور طبع آراسته شده به نقد کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین پرداخته است. در طی سه چهار سال اخیر که از چاپ ...

دیالکتیک صدرایی و تدارک جدایی نظر و عمل
6 - آبان - 1399
دیالکتیک صدرایی و تدارک جدایی نظر و عمل

یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی در جهان معاصر، شکاف نظر و عمل است. اما از فلسفه اسلامی تا چه حد می‌توان توقع آسیب‌شناسی و راه‌حل در این مورد را داشت؟ به‌عبارتی ظرفیت‌های حکمت متعالیه در اندیشیدن، خصوصا در حکمت عملی، ...

حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی
14 - مهر - 1399
حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی

با فرضِ اصلِ امکان چیزی به نام «حکمت اجتماعیِ متعالیه»، این پرسش پدید می‌آید که روشِ مواجهه با متون صدرا و استحصال و استخراج فلسفه اجتماعی از دلِ آن، چگونه باید باشد. خود این پرسش، یک problem و مساله اساسی ...

تولد دوباره انسان در اثر بهره‌مندی از حکمت
27 - مرداد - 1399
تولد دوباره انسان در اثر بهره‌مندی از حکمت

کنگره امسال ملاصدرا به حکمت هنر و هنر در حکمت متعالیه اختصاص دارد که موضوع بسیار مهمی است. یکی از راه‌های شناخت خداوند که در قرآن و در حکمت متعالیه تأکید شده است، شناخت خداوند از راه زیبایی است. مطمئن‌ترین ...