ملاصدرا

حكمت‌ورزی به‌مثابه سلوك معنوی انسانی در اندیشه ملاصدرا
24 - می - 2022
حكمت‌ورزی به‌مثابه سلوك معنوی انسانی در اندیشه ملاصدرا

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ برخی از فیلسوفان، حكمت را به صیرورت و استكمال عقلی انسان تعریف كرده‌اند و گفته‌اند: «حكمت آن است كه انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی شود». براین‌اساس، غایت حكمت‌ورزی، تحول عقلی انسان و حركت جان ...

تبیین شخصیت ملاصدرا بر بلندای علم و فلسفه
22 - می - 2022
گفتگوی فکرت با دکتر موسوی بایگی؛‌
تبیین شخصیت ملاصدرا بر بلندای علم و فلسفه

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین، حکیم و فیلسوف ایرانی و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. معروف‌ترین نظریه فلسفی وی،‌ حرکت جوهری است. ابعاد علمی، اخلاقی و فلسفی ایشان به‌گونه‌ای است که از وی شخصیتی کم‌نظیر ...

ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان
21 - می - 2022
از منظر فلسفه صدرا بررسی شد؛
ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در مباحث مربوط به تکامل زیستی مغز در گونه انسان بیان می‌شود که مغز انسان در ابتدای تولد خالی از معلومات است و با گذشت زمان و کارکردهای تکامل فرهنگی، گرایش‌های انسانی از جمله گرایش ...

تبیین مقام علمی ملاصدرای شیرازی
گفتگوی فکرت با دکتر حسین‌زاده؛
تبیین مقام علمی ملاصدرای شیرازی

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین حکیم و فیلسوف ایرانی و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. معروف‌ترین نظریه فلسفی وی،‌ حرکت جوهری است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و ...

درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین
19 - دسامبر - 2021
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش چهارم و پایانی)
درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین

در سلسه مباحث مربوط به سیر فلسفه اسلامی رسیدیم به مکتب صدرالمتألهین که از نوابغ فلاسفه در جهان اسلام است و طبق نظر او بدیهی‌ترین مسئله جهان، مسئله وجود یا هستی است که ما با علم حضوری و دریافت درونی ...

اندیشه سیاسی در منظومه فکری علامه طباطبایی (بخش دوم)
20 - نوامبر - 2021
اندیشه سیاسی در منظومه فکری علامه طباطبایی (بخش دوم)

علامه طباطبایی از جمله نخبگان و متفکران برجسته و تاثیرگذار سده معاصر می‌باشد. به گونه‌ای که بررسی و تدوین تاریخ معاصر ایران در عرصه‌های مختلف دینی، فلسفی و فرهنگی بدون توجه به آرای ایشان امکانپذیر نیست. ایشان در آثار متعدد ...

چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی
8 - نوامبر - 2021
چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی

از دیرباز گرایش به عرفان و معنویت در میان ملل مختلف رواج داشته است. گاه به صورت سنت عرفانی و گاه به صورت یک گرایش فردی. در این زمینه می‌توان از سنت‌های کهن شرقی مانند هندوئیسم، بودیسم، سنت عرفانی مسیحی ...

ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد
12 - نوامبر - 2020
ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد

جای بسی خرسندی است که جناب استاد خسروپناه در گفت‌وگوی مختصر خود که در صفحه اندیشه روزنامه «فرهیختگان» به زیور طبع آراسته شده به نقد کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین پرداخته است. در طی سه چهار سال اخیر که از چاپ ...

اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است
27 - اکتبر - 2020
اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است

ابن‌سینا مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوف اسلامی در جهان است. در باب اثرگذاری ابن‌سینا بر فیلسوفان و فلسفه‌های پس از او با دکتر حسین فلسفی، استاد فلسفه اسلامی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم ‌که از نظر می‌گذرد.   فیلسوفان شرقی و غربی(خاصه سهروردی و ملاصدرا، ...

حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی
5 - اکتبر - 2020
حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی

با فرضِ اصلِ امکان چیزی به نام «حکمت اجتماعیِ متعالیه»، این پرسش پدید می‌آید که روشِ مواجهه با متون صدرا و استحصال و استخراج فلسفه اجتماعی از دلِ آن، چگونه باید باشد. خود این پرسش، یک problem و مساله اساسی ...