منیره بیات مختاری

عواطف ایمانی زنان، انقلاب اسلامی را حفظ کرده است
16 - اسفند - 1400
گفتگوی فکرت با خانم بیات‌مختاری؛
عواطف ایمانی زنان، انقلاب اسلامی را حفظ کرده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند که نسبت به دوره قبل از انقلاب یعنی دوره پهلوی تفاوت‌های بسیاری داشت. شبهات بسیاری از جمله مردساخته بودن انقلاب و تفاوت مواضع امام خمینی نسبت به زنان، بعد و ...