مهار درونی

مهم‌ترین الزامات اجرای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
27 - ژوئن - 2020
مهم‌ترین الزامات اجرای الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

اجرای الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، الزامات و بایسته‌هایی دارد که پایبند نبودن به آن‌ها، مسیر اجرای الگو را کند و حتی متوقف خواهد کرد و الگو در حد شعار باقی خواهد ماند. در این الگو، حاکمیت و دولت با در ...