موادغذایی

رسوایی غرب در ماجرای تأمین اقلام بهداشتی و غذایی
31 - فروردین - 1399
رسوایی غرب در ماجرای تأمین اقلام بهداشتی و غذایی

در آستانه پایان سال میلادی 2019، ویروسی به نام «کرونا» در کشور چین و به خصوص در شهر ووهان شیوع پیدا کرد و پس از مدتی به سایر کشورهای جهان پاگذاشت. این میهمان ناخوانده، طی مدت‌زمان نه چندان بلندی به ...