مومن نسب

کرونا خطری مجازی یا حقیقی!
۲۶ - اسفند - ۱۳۹۸
کرونا خطری مجازی یا حقیقی!

فکرت: همانطور که مستحضر هستید، عملیات‌روانی پیچیده‌ای پیرامون بحث ویروس کرونا در کشورمان به وجود آمده و حتی عکس‌هایی که نشان‌دهنده روحیه بالا در مقابله با کرونا هستند، از صفحات اینستاگرامی حذف شده و می‌شوند. تحلیل شما درخصوص این عملیات‌روانی ...