مکتب شیخ اشراق

درآمدی بر مکتب شیخ اشراق
24 - آذر - 1400
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش سوم)
درآمدی بر مکتب شیخ اشراق

شیخ شهاب‌الدین سهروردی از جمله ستارگان درخشان فلسفه‌ورزی ایران اسلامی است که محصول تلاش او در قالب حکمت اشراق عرضه شده است. این مکتب یکی از مکاتب سه‌گانۀ بزرگ در فلسفۀ اسلامی و حلقۀ واسط میان حکمت مشاء و حکمت ...