مکتب صدرالمتالهین

درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین
28 - آذر - 1400
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش چهارم و پایانی)
درآمدی بر مکتب صدرالمتألهین

در سلسه مباحث مربوط به سیر فلسفه اسلامی رسیدیم به مکتب صدرالمتألهین که از نوابغ فلاسفه در جهان اسلام است و طبق نظر او بدیهی‌ترین مسئله جهان، مسئله وجود یا هستی است که ما با علم حضوری و دریافت درونی ...