نسبت کذب

بایدها و نبایدهای سخنرانی در ماه محرّم از زبان شهید صدر ثانی
16 - شهریور - 1399
بایدها و نبایدهای سخنرانی در ماه محرّم از زبان شهید صدر ثانی

آیت‌الله شهید سید‌محمد صدر (شهید صدر ثانی) یکی از عالمان خاندان صدر است. وی صاحب آثار متعددی در حوزه اسلام‌شناسی و فقه و عقاید و تاریخ است و دو تألیف مستقل هم دربارۀ نهضت امام حسین (ع) دارد. شهید سید‌محمد ...