نظام پولی

باید «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه نهادها برقرار کنیم
15 - شهریور - 1399
باید «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه نهادها برقرار کنیم

مهمترین بحث این است که عدالت چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور دارد. در این زمینه اولین موضوع این است که این عدالت می‌تواند به یک گفتمان غالب تبدیل شود. اما باید توجه داشته باشیم که این «گفتمان‌سازی» ...