نهاد اجتماعی

کشور فرقه‌ها و سیاست اقتضایی
26 - آذر - 1399
کشور فرقه‌ها و سیاست اقتضایی

کتاب «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» از مهم‌ترین کتب تاریخ اندیشه اجتماعی است و انجمن جامعه‌شناسی آمریکا نیز این کتاب را در صدر فهرست محبوب‌ترین کتاب‌ها در نزد جامعه‌شناسان معرفی کرد. ادعا و استدلال ماکس وبر در این کتاب برای ...

حرم ها پیوندهای تمدن ساز
29 - مرداد - 1399
حرم ها پیوندهای تمدن ساز

حرم‌های اهل‌بیت(ع) به‌عنوان تعین تمدنی فرهنگ شیعی در طول تاریخ، میانه تحولات اجتماعی حضور داشته و گاهی بسیار نقش‌آفرین بودند به‌طوری که بسیاری از وقایع تاریخی در حول سازمان اجتماعی حرم و نهاد زیارت شکل گرفته‌اند. یکی از این پدیده‌هایی ...