نهج البلاغه

وصف روزه از نگاه نهج البلاغه
1 - اردیبهشت - 1401
بررسی بیانات امیرالمومنین درباره روزه‌داری؛
وصف روزه از نگاه نهج البلاغه

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ روزه از مسائل علم فقه و به معنای خودداری کردن از مُفطِرات در زمان معیّن و به نیت تقرب به خداوند است و دارای اقسام واجب، مستحب، مکروه و حرام است و از جهت احکام ...

تبیین مسأله عدالت در نهج البلاغه
2 - آذر - 1400
تبیین مسأله عدالت در نهج البلاغه

نام امیرمؤمنان علی (ع) و یاد او چنان با عدالت، عدالت‌خواهی و عدالت‌ورزی پیوند دارد که چون نام او برده می‌شود و از او یاد می‌گردد، این امور نیز مطرح می‌شود. به تعبیر جُرج جَرداق مسیحی: «امام علی، صدای عدالت ...