نهضت نرم افزاری

علم الاجتماع تفکر بنیاد و پیشرفت جامعه
31 - مارس - 2021
علم الاجتماع تفکر بنیاد و پیشرفت جامعه

یکی از موضوعات بسیار مهمی که می‌توان روی آن تامل کرد بحث جریان تفکر در سال 1400 است که با توجه به بایسته‌ها و تجربه‌ای که از فضای چهل ساله جمهوری اسلامی ایران وجود دارد باید به این سوال اساسی ...