نیروی انسانی

بحران آموزش و پرورش
7 - مرداد - 1399
بحران آموزش و پرورش

معلمی شغل انبیاست. خاتم انبیا (ص) نیز در اهمیت و ضرورت تعلیم علم و حکمت و هدایت تربیتی به قدری سخن گفته که پیروانش آن را بر خود فرض دانسته‌­اند. لذا در جامعه اسلامی خانواده‌­ای نیست که در آن اثری ...