هاله عبدالهی راد

ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان
21 - می - 2022
از منظر فلسفه صدرا بررسی شد؛
ماهیت نفس صدرایی و طبیعت زیستی انسان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در مباحث مربوط به تکامل زیستی مغز در گونه انسان بیان می‌شود که مغز انسان در ابتدای تولد خالی از معلومات است و با گذشت زمان و کارکردهای تکامل فرهنگی، گرایش‌های انسانی از جمله گرایش ...

جایگاه شرور در نظام آفرینش الهی از دیدگاه شهید مطهری
5 - می - 2022
جایگاه شرور در نظام آفرینش الهی از دیدگاه شهید مطهری

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ بحث‌ شرور‌ و تناقض‌ آن بـا عـدل الهـي مسئله‌اي است که از زمان افلاطون و ارسطو ذهن فيلسوفان را به‌ خود مشغول داشته است. استاد شهید مـطهري در کتاب‌هاي «عدل الهي»، «انسان و سرنوشت»، «علل‌ ...