هخامنشی

مقایسه میان نقش تمدنی اسلام و ایران باستان
5 - آبان - 1401
در گفتگو با پژوهشگر تاریخ شیعه اثنی‌عشری تبیین شد؛
مقایسه میان نقش تمدنی اسلام و ایران باستان

باستان‌گرایی در ایران، پدیده‌ای است که از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ ایرانی پدیدار گشته‌ است. پدیده‌ای که سوالات زیادی پیرامون آن وجود دارد. از همین رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌ با حجت‌الاسلام دکتر جواد ...

نگاه تقلیل‌گرایانه و گلچینی به تاریخ ایران باستان عبرت‌آموز نیست
4 - آبان - 1401
در گفتگو با پژوهشگر تاریخ تمدن مطرح شد؛
نگاه تقلیل‌گرایانه و گلچینی به تاریخ ایران باستان عبرت‌آموز نیست

باستان‌گرایی در ایران، پدیده‌ای است که از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ ایرانی پدیدار گشته‌ است. پدیده‌ای که سوالات زیادی پیرامون آن وجود دارد. از همین رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌ با حجت‌الاسلام مهدی ...