هنجار اجتماعی

مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش دوم)
26 - فروردین - 1400
مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش دوم)

قانون به معنای مقررات لازم الاجرایی به طور کلی همان گونه که قبلا نیز یادآور شدیم. از نظر اسلام، قانون به معنای مقررات ثابت و دائمی لازم الاجرایی است که از سوی خداوند برای سعادت بشر و برای همه عصرها و ...