هگل

در ضرورت فراگذشتن از ترجمه
۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
در ضرورت فراگذشتن از ترجمه

 حامد صفاریان پژوهشگر و مؤلف فلسفه در یادداشتی با عنوان «در ضرورت فراگذشتن از ترجمه»، به چگونگی ترجمه آثار فلسفی خصوصاً ترجمه آثار هگل به زبان فارسی پرداخته است: با انتشار یافتن ترجمۀ جدیدی از «پدیدارشناسی روح» هگل، پروندۀ ترجمۀ آثار ...

غفلت از حقیقت؛ پیامد سیطره نگاه زیبایی‌شناسانه بر هنر
۳ - شهریور - ۱۳۹۹
غفلت از حقیقت؛ پیامد سیطره نگاه زیبایی‌شناسانه بر هنر

عنوان سخنرانی من هنر و حقیقت است؛ یعنی به عبارتی از دو رویکردی که در مورد هنر وجود دارد، بحث می‌کند. با توجه به موضوع نشست کنفرانس ملاصدرا که بررسی نسبت میان فلسفه و هنر است، من فرض اصلی‌ام این ...

بحران کرونا و تنگناهای علم سیاست مدرن
۱۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
بحران کرونا و تنگناهای علم سیاست مدرن

هگل فیلسوف را به جغد مینروا تشبیه می‌کند. مینروا (Minerva) الهه حکمت، هنر و ابداع در اساطیر روم است که همتای آتنا در اساطیر یونان محسوب می‌شود. مینروا در بلندای روز، نظاره‌گر رخدادهاست و به تعبیر هگل تنها شامگاهان بال ...