وحى

مفهوم وحی از زبان قرآن
30 - آبان - 1400
نقد مقاله‌ «محمد راوی رؤیاهای رسولانه»: بخش دوم
مفهوم وحی از زبان قرآن

در مقاله‌ی قبل بیان شد که اصل و اساس مقاله‌ی «محمد راوی رؤیاهای رسولانه» فرضیه‌ی شاهد و مخبر بودن نبی (ص) است و با نقد و بررسی این فرضیه و بر فرض ابطال آن، بقیه‌ی نکاتی که ایشان در ادامه‌ی ...