ورزش

نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی
۲۲ - مرداد - ۱۳۹۹
نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی

نیرومندی از عناصر جوانمردی است و جوانمرد می‌کوشد به فراخور حالش ورزش کند تا سالم و نیرومند باشد تا بتواند بهتر و بیشتر خدمت کند. از این رو ورزش همگانی برای تأمین سلامتی و کسب توانمندی اهمیت بسیاری دارد. همان ...