پاد آرمانشهر

شورش آشپز علیه مخدر هوشمند
۱۵ - مهر - ۱۳۹۹
شورش آشپز علیه مخدر هوشمند

تا به‌حال چندین فیلم سینمایی، تلویزیونی و مستند در انگلستان و آمریکا ساخته شده که درباره تاثیرات منفی و ویرانگر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. حقیقت این است که چنین انتقاداتی عمدتا از سمت لیبرال‌ها مطرح می‌شود و اگر ...