پراگماتیسم

امید به عملگرایی در میانه فلسفه و تاریخ
5 - فروردین - 1400
درآمدی بر کتاب «فلسفه تاریخ ابن‌خلدون»
امید به عملگرایی در میانه فلسفه و تاریخ

«فلسفه تاریخ ابن‌خلدون» نام کتابی است که محسن مهدی (2007-1926) به نگارش درآورده است. این اثر به سال 1957 میلادی به زبان انگلیسی در لندن به چاپ رسیده  است و مجید مسعودی هم در سال 1352 هجری شمسی ترجمه فارسی ...

فلسفه‌بافتن تقدیر ماست
10 - دی - 1399
فلسفه‌بافتن تقدیر ماست

کتاب درآمدی بر فلسفه‌های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی) حاصل چندسال تدریس دکتر محمد اصغری استاد فلسفه دانشگاه تبریز در حوزه فلسفه معاصر، پاییز امسال توسط پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی منتشر شد. این کتاب سعی دارد دریچه‌ای به سوی ...

هدف اصلی دین به کمال رساندن فضائل اخلاقی است، نه کشف واکسن کرونا
28 - مرداد - 1399
هدف اصلی دین به کمال رساندن فضائل اخلاقی است، نه کشف واکسن کرونا

محمد محمدرضایی استاد تمام فلسفه دین دانشگاه تهران و محقق حوزه علمیه به نظرات جناب حجت الاسلام سید کمال حیدری استاد و مدرس علوم حوزوی در باب چالش‌های پیش روی دین و مدرنیته در مواجهه با کرونا پاسخ داده است ...

نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی
27 - مرداد - 1399
نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی

با عنایت به پیشرفت‌های علوم شناختی از یک سو و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌های تجربی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی با گرایش تحلیلی، در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در اقتصاد است ...