پروتکل | فکرت

محرم و صفر؛ راهی برای برون رفت از مسأله پسامرگی
۵ - مهر - ۱۳۹۹
محرم و صفر؛ راهی برای برون رفت از مسأله پسامرگی

بیش از هفت ماه از شیوع جهانی کرونا ویروس می گذرد و مردم کشورمان مانند جاهای دیگر با این ویروس کشنده درگیرند و تا کنون نزدیک به شانزده هزار نفر از هموطنان مان جان باخته‌اند. این امر خانواده‌های زیادی را ...