پشتوانه ایدئولوژیک

آینده انقلاب اسلامی و فقدان رهبران تئوریک
7 - مهر - 1400
آینده انقلاب اسلامی و فقدان رهبران تئوریک

در جریان‌شناسی و نقش‌دهی به اتفاقات مختلف، سه عرصه مهم و جدی در بدنه اجتماعی ایران شکل گرفت: شارحان، مبلغین و شبکه توزیع و گسترش. ادبیات انقلاب اسلامی باعث شد تا شکل‌گیری ایدئولوژیک انقلاب اسلامی رنگ و بوی اجتماعی به ...