پلیس آمریکا

بحران هویت در آمریکا
۲۳ - تیر - ۱۳۹۹
بحران هویت در آمریکا

ما سعی می‌کنیم مسایل را در قالب موضوعات دیگری در سه «حوزه کارآمدی پلیس»، «فضای اجتماعی» و «بحران هویت در آمریکا» بررسی کنیم. هرکدام از این سه مسأله بخشی از واقعیت‌های بحران اجتماعی و سیاسی در آمریکا را نشان می‌دهد. ...

اعتراض به نژادپرستی  در کنار اعتراض به ظلم آمریکا به مردم جهان
۵ - تیر - ۱۳۹۹
اعتراض به نژادپرستی در کنار اعتراض به ظلم آمریکا به مردم جهان

برنامه تلویزیونی «عصر»، شب گذشته (سوم تیر ماه)، با اجرای نادر طالب‌زاده، با موضوع «ناآرامی‌های آمریکا» از شبکه افق سیما پخش گردید. در این برنامه، مصاحبه‌های ضبط‌شده با دکتر «آژامو باراکا» فعال سیاسی و کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2016م ...