پوزیتیویسم منطقی | فکرت

امروزه تفاوت میان فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای کمرنگ شده است
۴ - دی - ۱۳۹۹
امروزه تفاوت میان فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای کمرنگ شده است

سومین پیش نشست علمی همایش فلسفه دین اسلامی با عنوان «تمایزات فلسفه دین اسلامی با فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای» با حضور و ارائه محمد لگنهاوزن و حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا چهارشنبه ۱۹ آذرماه در فضای مجازی برگزار شد. در این نشست ...