پژوهشگاه | فکرت

مدیریت سیاسی-کارمندی، ماحصل ریل‌گذاری وزارت علوم
۱۰ - دی - ۱۳۹۹
مدیریت سیاسی-کارمندی، ماحصل ریل‌گذاری وزارت علوم

سوالی که در ابتدا لازم است مطرح شود این است که اساسا پژوهش را چگونه می‌توان سنجید؟ در وزارت علوم رویه‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند مساله پژوهش در کشور را بررسی کند. اما نکته این است که شیوه سنجش ...