پیوریتنیسم

آمریکا چه تاثیری بر فرهنگ جهانی دارد؟
31 - فروردین - 1400
آمریکا چه تاثیری بر فرهنگ جهانی دارد؟

قرائت شعر «تپه‌ای که از آن بالا می‌رویم» آماندا گورمن توسط خود او در مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن بر میلیون‌ها نفر از مردم جهان تاثیر گذاشت. همین دلیل کفایت می‌کرد تا ناشر مطرح آلمانی برای آماده کردن ترجمه‌ای ...