کارگزاران حکومت

عدالت و مبارزه با فساد با تأکید بر بیانیه گام دوم
31 - فروردین - 1400
عدالت و مبارزه با فساد با تأکید بر بیانیه گام دوم

اشاره چهارمین توصیه از توصیه‏‌های هفتگانه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم سرفصل عدالت و مبارزه با فساد است. ضمن اینکه این دو در کنار هم آمده‌‏اند رهبر معظم انقلاب در ابتدای این توصیه تصریح می‌‏کنند «این دو لازم و ...