کاهش جمعیت

استنادات طرفداران کاهش جمعیت
5 - آبان - 1400
فرزند آوری (بخش دوم)
استنادات طرفداران کاهش جمعیت

در دوران پذیرش و اجرای سیاست کنترل و تنظیم خانواده در ایران، علاوه بر اینکه نهادها و شخصیت‌­های اجرایی و حقوقی به تبیین ضرورت کنترل جمعیت ­پرداختند و با پشتوانه قانونی به این امر مبادرت ورزیدند، شخصیت­‌ها و نهادهای علمی ...