کثرت گرایی دینی

پلورالیسم دینی و اراده خداوندی؛ دخالت یا عدم دخالت
15 - می - 2022
پلورالیسم دینی و اراده خداوندی؛ دخالت یا عدم دخالت

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌؛ یکی از مفاهیم و مباحث فلسفه دین و کلام جدید، پلورالیسم دینی است. این واژه نیز همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی، اجتماعی، فلسفی و کلامی از مفاهیم وارداتی محسوب می‌‌شود که با انتقال علوم و ...