کلاریون

کتابی برای «معماری شناختی با رویکرد اجتماعی»
4 - خرداد - 1400
کتابی برای «معماری شناختی با رویکرد اجتماعی»

کتاب «معماری های شناختی با رویکرد اجتماعی» بخشی از کتابی با عنوان انگلیسی «cognition and multi-agent interaction: from “cognitive modeling to social simulation,2006”» است که توسط رُن سان[1] نوشته و توسط آقای حامد ذاکری ترجمه شده است. چاپ اول این ...