کلان داده

جهان کلان داده‌ها در جهان ما
۱۲ - تیر - ۱۳۹۹
جهان کلان داده‌ها در جهان ما

می‌توان گفت یکی از اصطلاحاتی که در سال‌های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات زیاد شنیده شده است، بیگ دیتا یا کلان داده است. بیگ دیتا (Big Data) فقط در حوزه فناوری اطلاعات مطرح نمی‌شود کاربرد‌های زیادی در پزشکی، اقتصاد، بانکداری، ...