کنترل جمعیت

تبیین جنگ جمعیتی و فرزند هراسی
11 - آبان - 1400
فرزند آوری (بخش سوم)
تبیین جنگ جمعیتی و فرزند هراسی

تغییرات جمعیتی تقریباً تمام ابعاد زندگی و دنیای پیرامون ما را تحت تاثیر قرار می‌­دهد و یکی از چالش‌های مهم جهان امروز برای بشریت است. دشمنان تلاش می­‌کنند با قدرت نرم و از طریق جنگ روانی اهداف خود را در ...

راهکارهای شناختی معصومان(ع) در مواجهه با باورها و رفتارهای غلط اقتصادی در حوزه فرزندآوری
24 - مهر - 1400
فرزندآوری (بخش اول)
راهکارهای شناختی معصومان(ع) در مواجهه با باورها و رفتارهای غلط اقتصادی در حوزه فرزندآوری

بر اساس مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، تحلیل‌­های رفتاری انسان­‌ها هیچگاه در چارچوب تحلیل هزینه-فایده اقتصادی محض محصور نمی­‌شود. بلکه تصمیم‌گیری افراد تابع نوعی هزینه-فایده فرا اقتصادی است. این نوع تصمیم­‌گیری منحصر به افراد مسلمان نیست، بلکه خصلتی عمومی است. با ...