کن دی تیلور

پشت پرده فرار شش آمریکایی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی
9 - اسفند - 1399
نگاهی به کتاب «مامور ما در تهران»
پشت پرده فرار شش آمریکایی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی

«مامور ما در تهران» به قلم رابرت رایت و ترجمه محمد مظفرپور به تشریح نقش سفارت کانادا در تهران و عملکرد سفیر وقت این کشور برای فراری دادن شش امریکایی می‌پردازد. وقتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ...